Mimaride Kullanılan Fotovoltaik Sistemler İçin Yangın Güvenlik Önlemleri


Yaman M., Kurtay C.

Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi TÜYAK-2019, İstanbul, Turkey, 4 - 05 December 2019, pp.176-189

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.176-189
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Son dönemlerde yaşanan enerji krizleri sonucunda, enerjinin üretilmesine yönelikmimaride fotovoltaik sistemlerin kullanımı artmıştır. Mimaride fotovoltaik sistemleryapı kabuğunda çatı ve cephe elemanları olarak kullanılmaktadır. Yangınınbaşlaması ve yayılmasında büyük bir etken olan çatı ve cephe elemanlarınınfotovoltaik sistemler ile kurgulanması, yangın güvenlik önlemleri kapsamında riskolasılığı bulundurmaktadır. Bu nedenle mimaride kullanılan fotovoltaik sistemlerinyangın güvenliği risk değerlendirmesinde malzemelerin yanıcılık sınıfının bilinmesi,çatı ve cephe sistem bileşenlerinin uygun şekilde kurgulanması, iç ve dış mekânbağlantının analiz edilmesi ve sistem içerisinde elektrik donanımının kontrol altındatutulması gerekmektedir. Bu çalışmada; mimaride çatı ve cephe elemanlarındakullanılan fotovoltaik sistemlerin yangın güvenlik önlemleri incelenmiştir. İncelemeçerçevesinde ulusal ve uluslararası mevzuatlar ele alınmış ve değerlendirmeleryapılmıştır. Mimaride fotovoltaik sistem kullanımı konusunda, tasarımcılar veuygulamacılar için yangın güvenlik önlemlerine yönelik öneriler sunulmuştur As a result of energy crisis, the use of photovoltaic systems in architecture has increased for production of energy. In architecture, photovoltaic systems are used as roof and facade components in building shell. The construction of roof and facade components with photovoltaic systems, which is a major factor in the emergence and spread of fire, holds the possibility of a risk in terms of fire safety precautions. For this reason, in the fire safety risk assessment of the photovoltaic systems used in architecture, it is necessary to know the combustibility class of the materials, to construct the roof and facade system components appropriately, to analyze the internal and external connection and to keep under the control electrical equipment within the system. In this study, fire safety precautions of photovoltaic systems used in roof and facade components in architecture have been investigated. In the framework of the study, national and international regulations have been considered and evaluated. Proposals have been made for fire safety precautions of photovoltaic systems used in architecture for designers and practitioners.