Yürüme döneminde küçük konuşmacılar: Gelişimsel bir bakış


Creative Commons License

Aksoy A. B., Aksoy M.

JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD STUDIES, vol.4, no.1, pp.239-259, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD STUDIES
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.239-259
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada yeni yürüyen döneminde dil gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar ışığında bir derleme çalışması oluşturmak, alan yazında yer alan dil gelişimi bilgilerinin yapılan çalışmalar ile nasıl desteklendiği ve örtüştüğünü ortaya koymak amaçlanmıştır. Yaşamın önemli dönemlerinden biri olan yeni yürüyen dönemi bebeklik ile okul öncesi dönem arasındaki geçiş sürecidir ve bu dönemde dil gelişiminde hızlı bir performans sergilenmektedir. Ses çıkarma, ses taklitleri, hece tekrarları ve ilk sözcüğün söylenmesi gibi evrensel bir dil edinim dizisi yeni yürüyen döneminde gerçekleşmektedir.   Bu çalışmada, güncel ulusal ve uluslararası araştırmalar ışığında yeni yürüyen döneminde dil gelişimi ve basamakları, yeni yürüyen döneminde dil gelişimini etkileyen faktörler, dil gelişimini desteklemede neler yapılması gerektiği konuları ele alınmıştır.