Gama Spektrometrik Yöntem İle Kapadokya Bölgesinden Toplanan Toprak Örneklerinde 238U, 226Ra, 210Pb, 232Th ve 40K Aktivite Ölçümü


Uyar E. , Yücel H., Tarımcı Ç., Kadıoğlu Y. K. , Göksu H. Y.

Lümidoz-4 Lüminesans Dozimetri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 20 - 22 September 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey