Innovative Discussions on Criteria Established by Turkish Council of Higher Education for Commencement of Master's and Doctoral Degrees


Creative Commons License

Eskioğlu I.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION ( ICONTE 2010) |, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2010, pp.141

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.141
  • Gazi University Affiliated: No

Abstract

Bilim, teknik ve sanatın öğretildiği, öğrenildiği ve üretildiği yükseköğretimde en önemli konulardan biri öğretim ve araştırma arasındaki bağdır. Bu bağ “lisansüstü eğitim- öğretim-araştırma” üçlüsünün güç kaynağıdır ve bu üçlüdeki süreçlerin devamlılığını sağlamaktadır. Türkiye yükseköğretim kurumlarında üretilen bilim, teknik ve sanat ve bu alanların eğitimdeki başarısı ile bunları sağlayan elemanların sayı ve nitelikleri, üniversitelerin saygınlıkları ve gelişmişlikleri için önemli birer ölçüttür. O halde, lisansüstü programların oluşum ölçütleri, bu saygınlığın ve gelişmişliğin sağlanmasındaki ilk ve belki de en önemli aşama olarak görülmelidir. Bu çalışmada, “lisansüstü eğitimi nedir, nasıl olmalıdır, bu programların oluşum ve kalite ölçütleri nelerdir” gibi sorulara bilimsel yanıtlar aranmakta ve bu arayış içinde kavramsal düzeyde tartışmalı olan noktalara işaret edilmektedir. Öngörülen yanıtlar ışığında YÖK’ün yüksek lisans ve doktora programı açma ölçütleri tartışılarak nasıl geliştirilebilecekleri yönünde yenilikçi görüşler paylaşılmaktadır.

         

Anahtar sözcükler: Lisansüstü eğitim, yükseköğretimde lisansüstü eğitim programı açma ölçütleri