Structure, electronic and non linear optical properties of some bipyrimidines


Güney M. N. , BAHAT M. , ÖZBAY A.

Türk Fizik Derneği 22. Uluslararası Fizik Kongresi, 6 - 09 Ekim 2016