Karbon Dioksitin Etil Asetat ve n-Butanol İçerisindeki Difüzyon Katsayılarının Deneysel Belirlenmesi


GENÇ ÇELİKÇİ G., UYSAL D. , UYSAL B. Z. , DOĞAN Ö. M. , ÖZKAN G.

13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye