Cahiliye Dönemi Dil Ve Üslup Özelliklerinin Erken Dönem Kur’an Sûrelerindeki İzdüşümleri


DOĞRU E.

21. yüzyılda eğitim ve toplum dergisi Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.26, pp.361-379, 2020 (Peer-Reviewed Journal)