Üçlü-zincir yapılarına sahip ortorombik lityum bor karbürlerin (o-LiBC) ilk-prensiplerle incelenmes


Creative Commons License

Öztürk K., Aydın S.

27. Yoğun Madde Fiziği Ankara, Ankara, Turkey, 16 December 2022, pp.5

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

 Bor-zengini bileşiklerin sahip oldukları kimyasal, mekanik ve elektronik özellikler sayesinde çok fazla kullanım alanı mevcuttur [1]. Genel olarak, B12-ikosahedral yapıtaşları ve bunları birleştiren ikili veya üçlü zincirlerden oluşan kristal yapılara sahiptirler. Ayrıca, farklı zincir yapılarına bağlı olarak değişik fiziksel özellikler sergileyebilirler [2]. Bu çalışmada, CBC-zincirine sahip o-LiBC [3] kristalinin zincir kısmı NBN ve NCN şeklinde değiştirilerek elde edilen bileşiklerin yapısal, mekanik, elektronik ve dinamik özellikleri ilk prensipler yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) ile incelendi. Termodinamik kararlılık için oluşum entalpileri, mekanik kararlılık için elastik sabitler ve dinamik kararlılık için fonon dispersiyon eğrileri hesaplandı. Kararlı kalabilen bileşik için detaylı bir bağlanma analizi sunuldu. Bağ uzunluğu, ikosahedral hacim ve yüzey alanı gibi değişik yapısal parametreler yoluyla detaylı bir yapısal inceleme yapıldı. Farklı yönlerde çekme testleri uygulanarak zor-zorlanma eğrileri hesaplandı. Bağlanma karakteristikleri yardımıyla farklı sertlik metotları kullanılarak sertlik hesabı yapıldı. Sonuçlar CBC zincirine sahip orijinal yapı ile kıyaslandı. Oluşum entalpileri yoluyla her iki bileşiğin termodinamik kararlı olduğu, hesaplanan elastik sabitlerin mekanik kararlılık şartlarını sağladığı ve böylece bileşiklerin mekanik kararlı oldukları görüldü. Fonon dispersiyon eğrilerinden NCN-zincirli yapının dinamik kararlı olduğu, ancak NBN-zincirli yapının negatif frekanslar üreterek dinamik kararlı olmadığı tespit edildi. CBC-zincirli orijinal yapı yarıiletken iken, kararlı kalabilen NCN-zincirli bileşiğin metalik özellik sergilediği görüldü. CBCzincirli yapının sertliği 8 GPa (11.3 GPa [3]) iken, NCN-zincirli yapının sertliğinin 22.3-30.1 aralığında değiştiği ve zincir değişimiyle birlikte mekanik özelliklerin iyileştiği görüldü