Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde B2 Düzeyindeki DeyimlerinÖğretimine Yönelik Bir İzlence Örneği


KARA M., İPEK S., BAŞUTKU S.

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri, TURKAD, vol.5, no.1, pp.1-15, 2020 (Peer-Reviewed Journal)