Ilgın Konya İlçesinde Canlı Doğan Ve Yaşayan Çocuk Sayılarının Ülke Göstergelerine Göre Karşılaştırılması


BEKİR H., AYDIN R.

2.Ulusal Ilgın Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Konya, Turkey, 27 - 29 September 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes