29. Sanal Değişimde Dijital Yetkinlik Gereksinimi


Karaağaçlı M.

Eğitimde Teknoloji Uygulamaları Dergisi. , vol.1, no.3, pp.1-22, 2022 (SCI-Expanded)

Abstract

Original article

Sanal Değişimde Dijital Yetkinlik Gereksinimi

Digital Competence Requirement in Virtual Change

Mustafa Karaağaçlı *

Department of Educational Technology, Gazi Education Faculty, Gazi University, Ankara, Türkiye

Özet

Bu çalışmada sanal değişimde dijital yetkinlik gereksinimi konusuyla ilgilenilmektedir. Çalışmada, genelden özele giden düşünce

biçimiyle önce sanal değişim sonra dijital yetkinlik için gerekli formasyon özellikleri tanıtılmaktadır. Çalışma; betimsel türde tarama

modeli çerçevesinde oluşturulmuştur. Çalışmada konu ağlamına uygun olarak sanal değişimle dijital yetkinlik nasıl bir etkileşim

içindedir? sorusuna bilimsel araştırma yöntem bilimi ışığında cevaplar aranmaktadır.

Çalışmada; bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, kullanıma sunulması için bilginin, doğru yere, zamanında güncelliğini yitirmeden

hızlı biçimde sunulmasında geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı bunun dijital yetkinlik gereksinimini artırdığı sonucuna

varılmaktadır. Dijital yetkinlik ile dijital vatandaşlığın birbirini tamamlayan özelliklere sahip olduğu vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sanal Değişim ve Dijital Yetkinlik.

Abstract

This study deals with the need for digital competence in virtual exchange. In the study, the necessary formation features for virtual

change and then digital competence are introduced with a way of thinking from the general to the specific. Study; It was created

within the framework of descriptive scanning model. How does digital competence interact with virtual change in accordance with

the context of the study? Answers are sought in the light of scientific research methodology.

In the study; It is concluded that traditional methods are insufficient in collecting, analyzing and presenting information to the

right place, in a timely manner, without losing its timeliness, and this increases the need for digital competence. It is emphasized

that digital competence and digital citizenship have complementary features.