Hyper Duplex Stainless Steels and Their Weldability


Özdemir U., Fındık T., Yılmaz C.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.11, no.1, pp.284-299, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ferrit ve östenit fazını yüksek yoğunluklarda içerisinde bulunduran dubleks paslanmaz çelik sınıfının en gelişmiş ürünleri olan hiper dubleks paslanmaz çelikler (HDSS), yüksek maliyeti ve üretim süreci kompleksliği nedeniyle dar bir kullanım alanı vardır. Ancak gelişen teknoloji ve çeşitlenen ihtiyaçlar dâhilinde kullanım alanlarının genişlemesi ve kullanımının yaygınlaşması beklenmektedir. Oldukça yeni olan bu ürün grubunun kullanımının yaygınlaşması işlenebilirlik ve kaynaklanabilirlik özelliklerine de bağlıdır. Füzyon kaynak yöntemleri, malzemenin termal geçmişini ve dolayısıyla dubleks paslanmaz çelik özelinde α/γ dengesini değiştirebilmektedir. Bu yüzden düşük ısı girdisi ile bazı ark kaynakları ile beraber sürtünme karıştırma kaynak yöntemi de hiper dubleks paslanmaz çeliklerin birleştirilmesinde uygulanan yöntemlerdir. Sunulan bu çalışmada, hiper dubleks paslanmaz çelikler tanıtılarak üretim yöntemleri, kullanım alanları ve avantajlarına değinilmiş, uygun kaynak yöntemleri ve kaynaklanabilirliği hakkında bilgiler verilerek önceden yapılmış çalışmalar değerlendirilmiştir