KALSİYUM SİLİKAT ESASLI MATERYALLERİN DİŞ RENKLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN VE AĞARTMA TEDAVİSİ SONRASI RENK DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SPEKTROFOTOMETRİK ÇALIŞMA


SAĞIROĞLU S. , HELVACIOĞLU KIVANÇ B.

8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri