Üç Nesil Kadının Kentsel Mekansal Pratikleri


Uludağ Z. , Bayar Kılıçarslan D.

7th International Conference on Gender Studies; Gender, Space, Place & Culture, Conference, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 10 - 12 Ekim 2019, ss.94-106

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Gazimagusa
  • Basıldığı Ülke: Kıbrıs (Kktc)
  • Sayfa Sayıları: ss.94-106

Özet

ÜÇ NESİL KADININ KENTE İLİŞKİN MEKAN PRATİKLERİ

ÖZET

Kent, zaman içinde değişen sosyo-kültürel yapısı ile içinde barındırdığı toplumları etkiler ve kendisi de bu değişimden etkilenir. Toplumsal yapının değişmesi, kentin sosyolojik olduğu kadar fiziksel mekânını da dönüşüme uğratır. Bu dönüşümün ana unsurlarından olan sosyal ve fiziksel çevre, o toplumda kamusal alanın anlamını ve kullanımını değiştirir. Gündelik hayatın mekânsal devinimi içinde kamusal alanı en aktif olarak kullanan aktörler ise kadınlardır. Ülkemizde, kadınların kentsel kamusal alana ve özel alana dair mekânsal deneyimleri, her bir nesil için keskin farklılıklar gösterir. Farklı nesillere ait kadınların gündelik yaşam deneyimleri değerlendirildiğinde; bu bağlamdaki farklılıklar bize kent mekanını, kültürünü, hafızasını ve tarihini okumamız için önemli veriler sunabilir. Bu çalışmanın amacı; aynı etnik kökenden gelen üç kuşak kadının farklı zaman dilimlerinde, kent mekânına erişimlerini ve gündelik yaşam pratiklerini, Çorum İli örneği üzerinden karşılaştırmalı olarak incelemektir. Kırsaldan kente göç hareketi, azınlık durumu ve toplumsal cinsiyet rollerinin etkilerini de, “mekân” olgusuna dahil ederek tartışmak ve aynı zamanda bir sözlü tarih belgelemesi hedeflenmiştir. Çalışma, üç kuşak kadın ve onlarla birlikte kamusal mekân deneyimi yaşamış olan diğer kullanıcılar ile yapılan derinlemesine görüşmelerden, kent mekânlarına ve kent tarihine ait yazılı ve görsel kaynaklardan faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Farklı zaman dilimlerindeki sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yapıların, kadının kent mekânına erişiminde ve kamusal mekân kullanımında ne derece etkili olduğu ve bu etkileşimin mekanı nasıl değiştirdiği araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kamusal mekân, Gündelik yaşam pratikleri, Toplumsal cinsiyet

URBAN SPATIAL PRACTICES OF THREE GENERATIONS OF WOMEN

 

ABSTRACT

 

City influences the societies it contains with its socio-cultural structure that changes in time while it is also influenced by this change. The change in social structure transforms the physical environment of the city as well as its sociological environment. Social and physical environment, which are among the key elements of this transformation, change the meaning and use of the public space in that society. The actors who use public space most actively within the spatial motion of daily life are women. In our country, spatial experiences of women related with the urban public space and private space show sharp differences for each generation. When the daily life experiences of women from different generations are assessed, the differences within this context can give us important data to read the urban space, culture, memory and history. The aim of the present study is to comparatively examine the access of urban space and daily life practices of three generations of women from the same ethnic origin in different zones through the sample of Çorum province. It was also aimed to discuss the effects of rural-urban migration, minority status and social gender roles by including these to the phenomenon of “space” and at the same time to create verbal history documentation. The study was conducted by making use of in-depth interviews with three generations of women and other users who have experienced public space experience with them, and also written and visual resources of urban spaces and history. It was researched to what extent the socio-cultural, socio-economic and socio-political structures in different time zones are effective in women’s access to urban space and their use of public space and how this interaction changes the space.

 

 

Key Words: Women, Public space, Daily life practices, Social gender