Metil metakrilat monomerlerin primer insan gingival fibroblastlar üzerine etkisinin in vitro değerlendirilmesi


Ergün G., Doğan A., Özkul A., Demirel E.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2000

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes