Dengeli Tamamlanmamış Blok Tasarımında Ürün Karşılaştırması İçin Düzeltilmiş Durbin Testine Dayalı Bootstrap Yaklaşımı


GÖKPINAR E. , GÖKPINAR F. , BAYRAK H.

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 15 - 17 Mayıs 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri