Türk Silahlı Kuvvetlerinde Hazır Yemek Hizmetinin ANP İle Tedarikçi Seçimi


Gencer C., Atasoy A.

EJONS 9th INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATIC, ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES January 23-26, 2020 Marrakech, MOROCCO, Marrakush, Morocco, 23 - 26 January 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Marrakush
  • Country: Morocco
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Gelişen teknoloji ve artan müşteri beklentileri işletmeleri temel faaliyet alanlarına daha çok yönelmeye, dışında kalan alanlardaki faaliyetleri ise konusunda uzman şirketlere devretmeye yönelmiştir. Literatürde dış kaynak kullanımı olarak tanımlanan bu olgu birçok işletme gibi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından da son zamanlarda artarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda TSK bazı birlikleri için yemek hizmetini dış kaynak kullanarak piyasada bulunan hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren firmalardan sağlamaktadır. Piyasada yemek hizmeti sağlayan firmalardan bu hizmetin satın alınması fikri aynı zamanda tedarikçi seçiminin doğru olarak yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma kapsamında çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Şebeke Proses (ANP) kullanılarak tedarikçi seçimi yapılmıştır. Öncelikle TSK yapısına göre hazır yemek hizmeti sağlayan tedarikçilerde bulunması gereken kriterler, TSK’da hazır yemek hizmetinde görev alan sorumlu ve yetkili personele anket yapılmak suretiyle belirlenmiş; ana ve alt kriterler, içsel ve dışsal bağımlılıklar tanımlanarak ANP modeli oluşturulmuş; Super Decision programı ile ağırlıklar hesaplanmıştır. Sonra, bir birlik için 3 farklı tedarikçi arasından en uygun tedarikçinin seçimi yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.