Treatment of Intra Oral Hemangioma With a EGFnin diş çekimi yarası iyileşmesi üzerine etkisinin incelenmesi


Yeler H., Yücetaş Ş., YILMAZ D., ÖZTÜRK M., Arıcı S.

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-4, 1999 (Peer-Reviewed Journal)