Upper Quarter Y-Balance Test Score of Patients with Shoulder Impingement Syndrome


Creative Commons License

HAZAR KANIK Z. , ULUĞ N., YÜKSEL İ.

12.Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Kongresi, 23 - 27 October 2014, vol.2