Üç Ayrı Biyomateryalden Üretilen Ortodontik Mini Vidanın(OMV) Üsdt Çenede Neden Olduğu Gerilimin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi İle Değerlendirilmesi


AKKAYA S., MAMUSHA A.

15. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes