Studies on Yersinia enterocolitica in White Cheese Consumed in Karabük Region Turkey


YENTÜR G., BÜYÜKGÜÇLÜ KOCAMAN N., ER B.

7th International Syposium on Pharmaceutical Sciences, 24 - 27 Haziran 2003

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri