Heat Release Modelling of a Single Cylinder Diesel Engine that Avoids Knocking and Formation of Harmful Emissions


İPCİ D., KARABULUT H.

13. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 9 - 11 Eylül 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri