ÇOCUK VE ERGENDE ORGAN TRANSPLANTASYONUNDA KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ


TAŞ TORUN Y., GÜNEY E.

Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Özel Sayısı, vol.2, no.2, pp.81-85, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)