Özel Yaşam Alanı Umut Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması


ÖZBAY Y., IŞIK Ş. , AYDOĞAN D.

XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye