The Examination of the Changes Occurred on Offset Printing Roller and its Effects on Density


Aslan B., Köse E., Şeker U.

Politeknik Dergisi, vol.19, no.2, pp.135-140, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Politeknik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.135-140
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The quality and use of inking and dampening rollers on the printing press is one of the important factors that affect the printing quality and production performance. The aim of this study is to determine the roughness, diameter and hardness changes on the surface of offset printing rollers while operating time and indicate the effect of roller wearing on printing quality. With this aim, the changes, up to 750.000 unit printing samples per hundrend thousand, after 750.000 unit printing samples one per one million, occured on roller surface were examined. Also density measurement was done to determine the printing quality which affected by change on the roller surface. Then the density results obtained from printing samples and and surface roughness values were analysed by using Minitab data analysis programme. At this study, it was tried to determine the ideal roller surface properties which provides the most suitable results for printings

Baskı makinelerinde mürekkep ve nemlendirme merdanelerinin kalitesi ve kullanımı baskı kalitesi ile üretim performansını etkileyen önemli faktörlerdendir. Bu çalışmanın amacı ofset baskı merdanelerinin çalışma süresince, yüzeyinde meydana gelen pürüzlülük, çap ve sertlik değişimlerini tespit etmek ve merdane aşınmalarının baskı kalitesine etkisini belirlemektir. Bu amaçla, 750.000 adet baskıya kadar her yüz binde bir, 750.000 baskı sonrasında ise 5 milyona kadar her bir milyonda bir merdane yüzeyinde meydana gelen değişimler incelenmiştir. Ayrıca merdane yüzeyindeki değişimin baskı kalitesine etkisini belirlemek amacıyla basılı örneklerin densite ölçümleri yapılmıştır. Baskılardan elde edilen densite ölçüm sonuçları ve yüzey pürüzlülüğü değerleri Minitab programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışmada yapılan baskılarda optimum sonuç alınabilecek ideal merdane yüzey özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.