Ankara-Altındağ bölgesindeki 18 tarihi caminin yangın tahliye risklerinin nitel ve nicel analizi


Creative Commons License

Satır M. S. , Topraklı A. Y.

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.36, sa.3, ss.1613-1629, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 36 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.17341/gazimmfd.824520
  • Dergi Adı: Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University
  • Sayfa Sayıları: ss.1613-1629

Özet

Ankara'nın Altındağ bölgesinden 18 tarihi caminin incelendiği bu çalışmada, camilerin yangın tahliye risklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda ilk olarak camilerde sık görülen yangın sebepleri 77 cami yangını incelenerek araştırılmıştır. Literatür üzerinden tespit edilen yangın tahliyesi risklerinin camilerde bulunma durumları incelenerek camilerin nitel risk analizi yapılmıştır. Ayrıca Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik üzerinden belirlenen çıkış kapasitesi ile camilerin zemin ve üst katlarının ayrı ayrı nicel risk analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 18 camiden 9 tanesi nitel açıdan, 4 tanesi ise nicel açıdan riskli bulunmuştur. Ayrıca 2 cami hem nicel hem de nitel açıdan riskli bulunmuştur. Bu binaların, mümkünse, risk değerinin düşürülmesi, mümkün olmayan durumlarda ise bu binaların daha yakından izlenmesi ve gözlem alında tutulması, olası can kayıplarının önüne geçecektir. Önerilen modelin diğer bina tiplerine de uygulanması ile binaların tahliye riski değerlerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması sağlanabilir. 

In this study, in which 18 historical mosques from the Altındağ region of Ankara were evaluated, it was aimed to determine fire evacuation risks of mosques. In this context, firstly, the common causes of fire in mosques were investigated on 77 mosque fires. A qualitative risk analysis of mosques was conducted by examining the presence of fire evacuation risks in mosques, which were determined through the literature. In addition, quantitative risk analysis was conducted separately for the ground and upper floors of the mosques with the exit capacity determined by Turkey’s Regulation on Fire Protection. According to the results, 9 out of 18 mosques were found to be risky qualitatively and 4 quantitatively. In addition, 2 mosques were found to be risky both quantitatively and qualitatively. Reducing the fire evacuation risk value of these buildings if possible, and if not possible, monitoring these buildings more closely and keeping them under observation will prevent possible loss of life. By applying the proposed model to other building types, evacuation risk values of the buildings can be determined, and the necessary measures can be taken.