Increasing understanding of alien species through citizen science (Alien-CSI)


Creative Commons License

Roy H., Groom Q., Adriaens T., Agnello G., Antic M., Archambeau A., ...More

RESEARCH IDEAS AND OUTCOMES (RIO), vol.4, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Vatandaş Bilimi ile Yabancı Türlerin Daha İyi Anlaşılması (Alien-CSI)

Dünya çapında yabancı tür (YT) girişlerinin birikiminde bir doygunluk belirtisi yoktur, ayrıca bazı türlerin yayılış oranlarının arttığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, YT ile ilgili bilgi toplama konusundaki zorluklar bilinmektedir. Vatandaşlık bilimindeki (VB) son gelişmeler, YT ile ilgili veri akışını ve bilgi düzeyini artırma imkanı sağlarken; aynı zamanda İstilacı Yabancı Türler (İYT) ile ilgili olarak etkili ve yüksek kaliteli bir toplumsal katılım fırsatı sunmaktadır. Teknolojideki ilerlemeler, özellikle çevrimiçi kayıt gönderme ve akıllı telefon uygulamaları, sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte VB'de devrim yapıp bağlantıyı arttırırken; verilerin doğru yönetilmesini, görselleştirilmesini, yorumlanmasını ve kullanılmasını sağlayan yeni ve yenilikçi analiz teknikleri ortaya çıkmaktadır. Bu yeni Bilim ve Teknoloji alanında Avrupa işbirliği (COST) aksiyonu 2018 yılı Temmuz ayı başlarında başlatıldı. Bu aksiyon, VB'nin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili disiplinler arası araştırma sorularına değinerek YT dinamikleri hakkında bilimsel anlayışı geliştirirken, özellikle de İYT ile ilgili 1143/2014 sayılı AB Yönetmeliği gibi mevcut mevzuatın teknik gerekliliklerinin özel olarak uygulanması hakkında karar vericiyi bilgilendirmektedir. Aynı zamanda AB'nin biyoçeşitlilik hedeflerini destekleyecek ve bilimi toplumda içselleştirecektir. Aksiyon, Avrupa çapında bir VB - YT ağı kurmaya yönelik yaklaşımları geliştirecek ve belgeleyecektir. İzleme ve gözetim tedbirlerinin uygulanmasını destekleme amacıyla verilerin toplanması ve raporlanması için gerekli yenilikleri içerecek, aynı zamanda bir YT - VB Avrupa ağı aracılığıyla topluma ve vatandaşlara fayda sağlayacaktır. Böylece; COST programı mevcut VB girişimleri ile katılım düzeyini ve katılım kalitesini arttıracak, eğitim değerini sağlayacak ve değerlendirecek, vatandaşlar, bilim insanları, yabancı tür yöneticileri, politikacılar, yerel yetkililer ve diğer paydaşlar dahil potansiyel kullanıcılar için sonuçları iyileştirecektir.