Dislektik Öğrenciler için Müzik Öğretim Yöntemleri


Creative Commons License

Özer B., Tecimer B.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.8, no.110, pp.34-42, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 110
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/asos.46375
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.34-42
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Disleksi, diğer alanlarda ortalama veya daha yüksek akademik performansına ve duyularında bir problem olmamasına rağmen, çocuklarda kelime tanıma, okuma ve yazma becerilerindeki sürekli zorluk ile karakterize edilen bir okuma bozukluğudur. Genel nüfusun yüzde 20' sinin bir çeşit disleksi olduğunun tespit edildiği düşünüldüğünde, müzik öğretmenlerinin çoğunun öğretmenlik kariyerleri süresince sınıflarında dislektik öğrencilerin olması muhtemeldir. Bu çalışmanın amacı disleksiye kısa bir genel bakış sağlamak ve müzik öğretmenlerine dislektik öğrencilerin müzik eğitimini planlarken ve uygularken yardımcı olabilecek öğretim yöntemlerini sunmaktır. Çalışma oluşturulurken disleksi, disleksi ve müzik, dislektik öğrencilerin müzik eğitimi konularında taramalar yapılmış ve araştırılan konulardaki bilgiler sentezlenerek, durum değerlendirme derlemesi şeklinde oluşturulmuştur. Çalışmanın bulgular kısmında, çocuklarda öğrenme güçlüğü ve disleksi, dislektik çocukların belirgin davranışları, sınıf ortamında dislektik öğrenci, dislektik öğrencilerin müzik dersinde karşılaştıkları zorluklar ve literatürden yararlanılarak hazırlanan dislektik öğrencilerin müzik öğretimi için çözüm önerileri ve stratejiler konulu başlıklar, müzik öğretmenlerine kaynak oluşturacak şekilde hazırlanarak sunulmuştur. Çalışmanın sonucunda, dislektik öğrencilerin müzik eğitimi için çok fazla kaynak bulunmadığı saptanmış ve sadece Dislektik Öğrenciler İçin Müzik Öğretim Yöntemleri The Journal of Academic Social Science Yıl:8, Sayı: 110, Kasım 2020, s. 401-416 402 “çok duyulu” (multisensory) öğretim yönteminin ders içerisinde dislektik öğrencilerle etkileşim kurmanın yolu olarak tanımlandığı görülmüştür. Müzik dersi içerisinde çok duyulu olarak oluşturulan melodik ve ritmik etkinliklerin kullanılıp, öğrencinin birçok duyusuna hitap edilerek müziğin öğretilmesi önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Disleksi, Müzik Eğitimi, Dislektik, Dislektiklerin Eğitimi