Türkiyede Felsefe ve Fikir Dergileri( 1849-1980)


Koç E.

Sosyal Bilimler Dergisi (SOBIDER), sa.33, ss.1-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.16990/sobider.4771
  • Dergi Adı: Sosyal Bilimler Dergisi (SOBIDER)
  • Sayfa Sayıları: ss.1-15

Özet

VE FİKİR DERGİLERİ(1849-1980)

Özet

Süreli yayınlar, düşünce dünyasının olduğu kadar kültürel ortamın da nabzının

attığı yerlerdir. Gazete gibi dergi de içinde geliştiği kültürle şekillenen karmaşık bir

tarihe sahiptir. Düşünce dergileri Türkiye’deki düşünce hayatının gelişimi

konusunda bize detaylı bilgi sağlamışlardır. Türk dergiciliği Osmanlı’dan

Cumhuriyet’e bazı siyasi ve kültürel değişimler geçirerek Türk toplumunda

popülerliğini artırmıştır.

Bu çalışma Osmanlı’dan 1980’lere kadar felsefe ve fikir dergileri hakkında bilgi

vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Dergi, Felsefe Dergisi, Fikir Dergisi.

PHILOSOPHY AND IDEA JOURNALS IN TURKEY(1849-1980)

Abstract

Periodicals are the pulse beat places both the world of thought and cultural

environment. Like the newspaper, the journal has a complex history shaped by the

cultures in which it developed. Idea journals had provided detailed information for

us on the development of the life of thought in Turkey. The Turkish journal

publishing has some political and cultural changes in passing from Ottoman to

Republic and increased its popularity in Turkish society.

This study gives information about philosophy and idea journals from the Ottoman

Era until the 1980’s.

Key words: Philosophy,Journal, Philosophy Journal, Idea Journal.