Propensity Skor ve Bir Uygulaması


ÇELİK B., Çobanoğlu G.

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26 - 27 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Gazi University Affiliated: Yes