4. Gagne'nin Öğretim Etkinlikleri Modeline Göre Yapılan Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi.


Karaağaçlı M., Ateş A.

Eğitimde Teknoloji Uygulamaları Dergisi. Volume 1, Issue 1 December 2020. jtae.penpublishing.net. ISSN: 2791-626X (Online). Aralık 2020, Cil. 1(1) 47-57.| DOI: https://doi.org/10.29329/jtae.2020.283.4. , vol.1, no.1, pp.47-57, 2020 (Peer-Reviewed Journal)