Otizm Spektrum Bozukluğundan Etkilenmiş Erken Çocukluk Dönemindeki Bireylere Taklit Becerilerinin Öğretiminde Video Model Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Bir Alanyazın Taraması ve Meta-Analizi Örneği


Akın Bülbül I. , Doğan Y., Karasu N.

Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (ICECI 2014), Antalya, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye