Durumsal Krizlerde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelli Bireysel Danışmanlık: Olgu Sunumu.


ERCAN F. , DEMİR S.

V. Uluslararası ve IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri