Determination of the full energy peak efficiency of HPGe detector using Monte Carlo simulation


UYAR E. , BÖLÜKDEMİR M. H. , ESER E.

TESNAT-2018, 20 - 22 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri