Oksitleyiciye su buharı ilavesinin kok fırını gazı yanma davranışlarına olan etkisinin sayısal olarak incelenmesi


Creative Commons License

KARYEYEN S., İLBAŞ M.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.6, no.2, pp.71-87, 2018 (Peer-Reviewed Journal)