PNÖMONİ TANILI HASTANIN BAKIM SÜRECİNDE YAŞAM AKTİVİTELERİNE DAYALI HEMŞİRELİK MODELİ VE NANDA, NIC, NOC KULLANIMI: OLGU SUNUMU


Sucu Çakmak N., ÇALIŞKAN N.

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMġĠRELĠKTE GÜNCEL YAKLAġIMLAR KONGRESĠ, 15 - 17 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri