Membranöz ve endokondral orijinli kemik greftlerinin başarı oranlarının biyomekanik kuvvetler ile deneysel olarak inelenmesi: Pilot çalışma


MOLLAOĞLU N., YÜCEL E., SARISOY Z. Ş.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.21-24, 2000 (Peer-Reviewed Journal)