Aydında Akrep Sokmalarının Epidemiyolojik, Klinik Özellikleri ve Sonuçları:51 Olgunun Analizi


BULUT Y., TOKGÖZ S., TOKGÖZ Y., Gökdoğan D.

9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 1 - 04 December 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey