Manyeti̇k Rezonans Görüntüleme Orta Hat Kapanma Kusuruna Yol Açar mı? Ci̇vci̇v Embri̇yolarinda Laboratuvar Sonuçları


KANTARCIOĞLU E., KAHİLOĞULLARI G., TETİK B., GÜNER E., SEKMEN H., ZAİMOĞLU M., ...More

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey