Fransızcada Bakışımlı (Simetrik) Fiiller


Karacadal Ö.

1.International Blacksea Conference on Language and Language Education Samsun, Samsun, Turkey, 22 - 23 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Fransızcada Bakışımlı (Simetrik) Fiiller Bu çalışmadaki başlıca amaç, Fransızcanın yabancı dil olarak öğretilmesinde bakışımlı fiillerin (simetrik) yerinin ve öneminin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, sözdizimi, anlambilim ve edimbilim gibi dil bilimleri alanlarından yararlanılmıştır. Bu çalışmada fiilller geçişlilik ve edilgen çatı olarak iki kategoride ele alınmış, ardından fiillerde bakışımlılık kavramı ele alınmıştır. Le Robert Dixel Mobile sözlüğüne göre kullanım sıklığı 12.0’dan fazla olan 98 bakışımlı fiil incelenmiş, ardından bu bakışımlı fiiller bir tablo içerisinde kullanım sıklığı gözetilerek sıraya koyulmuştur. Ayrıca, bu fiiller içerisindeki eş anlamlılar, yakın anlamlılar ve zıt anlamlılar bulunmuş ve yabancı dil olarak Fransızcanın eğitim / öğretimindeki yerleri sorgulanmıştır. Bu inceleme betimsel yöntem benimsenerek oluşturulmuştur ve özellikle aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1) Bakışımlı (Simetrik) fiil nedir? 2) Bakışımlı fiiller yabancı dil öğretim kitaplarında nasıl öğretiliyor? 3) Bakışımlı fiillerin Fransızca öğretim kitaplarındaki öğretimi etkili midir? Eğer değilse bu nasıl daha etkili hale getirilebilir? 4) Fiillerin Le Robert Dixel Mobile sözlüğünde verilen kullanım sıklığı ile öğretim kitaplarındaki kullanım sıklığı arasında tutarlılık var mıdır? Çalışmanın son bölümünde, iki öğretim kitabında (Adosphère 1 ve Saison 1) kullanılan bakışımlı fiillerin çözümlemesi yapılmıştır. Bu çözümlemede geçişli ve geçişsiz fiil kullanım biçimleri ortaya konulmuştur. Ayrıca bu ders kitaplarındaki bakışımlı fiillerle Le Robert Dixel Mobile sözlüğündeki kullanım sıklıkları karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, bakışımlı fiillerin, incelenen Adosphère 1’de ve Saison 1’de yer almakla birlikte, fiil seçimlerinin dizgesel ve etkili bir biçimde yapılmadığı ve bu yüzden de fiillerin öğretiminin zorlaştığı gözlenmiştir.