Çocukluk çağında idiyopatik nefrotik sendromunda mikofenolat-mofetil etkinliği


MUTLUBAŞ F., YEL S., SOYALTIN E., KARA A., TORUN BAYRAM M., TEKCAN D., ...Daha Fazla

10. Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1 - 04 Mayıs 2019