SCAMPER (YÖNLENDİRİLMİŞ BEYİN FIRTINASI) TEKNİĞİNİN KULLANIMINA YÖNELİKÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ


Karataş S., Su Tonga E.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.4, pp.329-339, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 4
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.329-339
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim süreçlerinde SCAMPER (Yönlendirilmiş Beyin Fırtınası) tekniğinin kullanılmasına ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın verileri Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde 3. Sınıfta eğitim gören 19 öğrenciden SCAMPER (Yönlendirilmiş Beyin Fırtınası) Tekniğine Yönelik Öğretmen Adayı Görüş Formu aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi, nitel veri analizi yöntemlerinden olan içerik analizi ile yapılmıştır. Bu araştırmada genel olarak öğretmen adaylarının tekniğe ilişkin daha önce bilgilerinin olmadığı gözlenmiştir. Öğretmen adayları öğretmen olduklarında bu tekniği kullanmaya yönelik olumlu yönde görüş bildirmişlerdir. Toplanan verilerden elde edilen diğer sonuçlara göre ise öğretmen adayları SCAMPER tekniğinin öğrencilerde yaratıcı düşünme becerisini geliştirebileceğini ve yeni fikirlerin üretilebileceğini belirtmişlerdir. Dezavantaj olarak ise bu tekniğin her konuya uygun olmadığı yönünde görüşler mevcuttur.