Elit Serbest ve Grekoromen Stil Güreşçilerde Maksimal Kuvvet Değerleri İle Reaktif Kuvvet İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Kara S.

2. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon Ve Dans Kongresi , Antalya, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019, ss.36

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.36

Özet

Bu çalışmada elit güreşçilerin (n=90 [yaş, 20,9±4,3y; boy,173,7±7,1cm; kilo,79,4±14,1kg]) maksimal kuvvetleri (isometric midthigh-pull peak force[IMTP PC]) ile 40cm yükseklikten düşme ile belirlenen reaktif kuvvetleri (drop-jump reactive strength ındex[DJ-RSI]) arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca farklı stilde güreşen (serbest stil n=39 ve grekoromen stil n=51) sporcular arasındaki maksimal kuvvet ve reaktif kuvvet değerleri karşılaştırılmıştır. Pearson korelasyona göre RSI ile Maksimal kuvvet arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki bulundu (r= 0,251; p= 0,017). RSI’deki değişimin % 6’sını bacak kuvveti açıklıyor. Bunun yanında 2-tailed independent-samples t test sonuçlarına göre RSIms değerleri stiller arasında anlamlı bir fark bulunamadı(Z=1,605; p= 0,108). Yine aynı şekilde stiller arasında maksimal kuvvet değerleri arasında da anlamlı bir fark bulunamadı(r=0,688; p= 0,491). Sonuç olarak serbest stil güreşen güreşçilerin RSIms ve maksimal kuvvet değerleri ortalamaları grekoromen güreş stilinde güreşen güreşçilerden fazla olmasına rağmen istatistiksel açıdan anlamlı görülmemiştir.