3, 5-Dimetiltetrahidro-2H-1, 3, 5-Tiyadiazin-2-Tiyon(DTTT)’xxun bazi metal karbonilleri M(CO)6 (M=Cr, Mo, W), Re(CO)5Br ve Mn(η5-C5H5)(CO)3 arsındaki fotokimyasal tepkimeler ve [W(CO)5(DTTT) bileşiğinin tek kristal X-ışını çalışması”


Sert S., ERÇAĞ A., Şenturk O. Ş., ÖZDEMİR ÖZMEN Ü., Ugur F.

XVI. Ulusal Kimya Kongresi Selçuk Üniversitesi, Konya, Turkey, 10 - 13 September 2002

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes