THE INVESTIGATION UPLIFT BEHAVIOUR OF SHALLOW HORIZONTAL PLATE ANCHOR REINFORCED WITH GEOCELL IN COHESIONLESS SOIL


Creative Commons License

Yünkül K., Gürbüz A.

8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2019, pp.591-600

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.591-600
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Geocells, which are three-dimensional geosynthetic materials, confine the soil by limiting the lateral movement and spreading the loads to larger areas. In this study, change in uplift behaviour of horizontal plate anchor, there square (B=200mm) and circular (D=225mm) had an equivalent area, reinforced with geocells on the cohesionless soil with 65% relative density were investigated. The uplift behaviour of the anchors embedded in three different depths (H=200,300,450 mm) was firstly investigated for unreinforced condition, then investigated for reinforced condition with geocells made of HDPE, height was 100,150 mm and width was 0.8, 1.6, 2.4 and 4 times of anchors width. According to test results, it was seen that the difference between the uplift behavior of circular and square anchors with equivalent area was negligible. As a result of increase geocell width and height, it was observed that the surface deformation spread to larger areas as well as increases in uplift capacity, peak displacement and residual capacity of anchor.

Üç boyutlu geosentetik malzeme olan hücresel yapı elemanları zeminleri hapsederek yanal hareketi sınırlandırmakta ve üzerine gelen yükleri daha geniş alanlara yaymaktadır. Yapılan bu çalışma kapsamında % 65 sıkılığa sahip kohezyonsuz zemine gömülü eş değer alana sahip kare (B=200 mm) ve dairesel (D=225 mm) yatay plaka ankrajların üç boyutlu hücresel yapı elemanları ile güçlendirilmesi sonucu çekme davranışındaki değişimler incelenmiştir. Üç farklı gömülme derinliğine gömülen ankrajların (H=200,300,450 mm) çekme davranışı ilk olarak güçlendirilmemiş durum için daha sonra ise HDPE malzemeden üretilmiş yüksekliği 100,150 mm; genişlikleri sırası ise temel genişliğinin 0.8, 1.6, 2.4 ve 4 katı olan hücresel yapı elemanları ile güçlendirilmiş durum için incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda eş değer alana sahip dairesel ve kare ankrajların çekme davranışları arası farkın ihmal edilebilir bir seviyede olduğu görülmüştür. Hücresel yapı elemanın genişliğinin ve yüksekliğinin artmasına bağlı olarak zemin yüzey deformasyonları daha geniş alanlara yayılırken, ankrajın çekme kapasitesi, residual kapasitesi ve yenilme anında pik deplasman değerlerinde artışlar gözlemlenmiştir.