Ağaç işleri endüstrisinde siparişe dayalı üretimden seri üretime geçiş; Tasarım etkisi


Creative Commons License

TOĞAY A., AYDIN M. F., DEMİRHAN E.

5. Uluslararası Mobilya Kongresi; Yenilikçi ve Gelecekçi Yaklaşımlar, Eskişehir, Turkey, 01 November 2018, no.1, pp.821-829

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.821-829
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

In today's world where production systems are realized in a wide range from workshop to unmanned production, the effect of mastery and mechanization varies between sectors. This difference is related to the rate of mastery effect in production in total yield. A manufacturing process with fully conventional systems and low mechanization ratio is located in the production sector with its mastery-intensive production. The furniture sector is closely monitored as one of the sectors where the most mastery-intensive examples can be given and it is seen that the workshop style production in the sector is very high. This case continues with small differences depending on the nature of the products produced. While the effect of diversification in mechanization is relatively high for interior solutions where new materials and production technologies are introduced; it may be lower for a production process that produces a limited range of urban furniture. Another important factor in all these processes is the transition from project based production to mass production. In this study, standardization is discussed with the effect of design in furniture production. In line with this evaluation, besides the determination of the situations in which the transition to mass production for the sector is difficult, it has been evaluated that there is an opportunity for standardization in product types through design and suggestions have been made.

Key words- project base production, serial production, design, urban furniture, standardization

Üretim sistemlerinin atölyeden insansız üretime kadar geniş bir yelpazede gerçekleştiği günümüzde usta ve makineleşme etkisi sektörler arasında farklılıklar göstermektedir. Bu fark, üretimde ustalık etkisinin toplam verim içerisindeki oranı ile ilişkilenmektedir. Tamamen konvansiyonel sistemlerle ve düşük makineleşme oranı içerisinde bir ürün üretim süreci, ustalık yoğun üretime imkan vermesiyle üretim sektöründe yer tutmaktadır. Bu duruma en yoğun örneklerin verilebileceği sektörlerden birisi olarak mobilya sektörü, yakından izlenmekte ve sektörde atölye tarzı üretimin çok yüksek oranda olduğu görülmektedir. Bu durum, üretilen ürünün niteliğine bağlı olarak küçük farklılıklarla devam etmektedir. Yeni malzemelerin ve üretim teknolojilerinin devreye girdiği iç mekan çözümleri için makineleşmede çeşitlenmenin etkisi görece yüksek iken; sınırlı bir yelpazede kent mobilyası üreten bir üretim süreci için daha düşük olabilmektedir. Tüm bu süreçlerdeki diğer önemli bir faktör de proje bazlı üretimden seri üretime geçiştir. Bu çalışmada, bu iki durum üzerinden mobilya üretiminde tasarım etkisi ile standartizasyon tartışılmıştır. Bu değerlendirme ışığında sektör için seri üretime geçişin zor olduğu durumların tespitinin yanı sıra, ürün çeşidine göre tasarım etkisinde standarlaşma fırsatının olduğu değerlendirilmiş ve öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler- proje bazlı üretim, seri üretim, tasarım, kent mobilyası, standardizasyon.