4-Nitro Benzaldehit Türevli Sülfonil Hidrazon Bileşiklerinin Sentezleri, Karakterizasyonları ve Ellman Metodu ile Asetilkolinesteraz Enzimine karşı İnhibitör özellikleri”


Bilen E., ÖZDEMİR ÖZMEN Ü. , ÇETE S.

1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26 - 27 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text