Examination of the Ecorecreation Activities in the Green Student Project from the Perspectives of the Participants


Creative Commons License

Akgül B. M. , Ayyıldız Durhan T., Arı Ç., Karaküçük S.

GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences, vol.5, no.2, pp.325-337, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı Yeşil Öğrenci Projesi’ne katılan öğrencilerin ekorekreasyon faaliyetlerine katılımları çerçevesinde çevre okuryazarlığı, çevre duyarlılığı, çevre etiği farkındalığı ve çevre tutumlarının uygulamalar öncesinde ve sonrasındaki durumunu analiz etmektir. Araştırmada veriler Yeşil Öğrenci Projesi’ne katılan 48 öğrenci ile yüz yüze anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada tek gruplu ön test-son test zayıf deneysel desenden yararlanılmıştır. Ekorekreasyonel uygulamalar kapsamında TEMA Vakfı bilgilendirme toplantısı ve ziyareti, TEMA belgesel gösterimi, MTA Tabiat Tarihi Müzesi gezisi, fidan dikim etkinliği, trekking etkinliği, oryantiring ve plogging etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kişisel veri formu ve dört farklı ölçüm aracı kullanılmıştır. Uygulamalar öncesinde ve sonrasında elde edilen veriler betimleyici istatistiklerin yanı sıra, ön test son test analizleriyle değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde; katılımcıların çevre okuryazarlığı toplam puanlarında, tutum ve kullanım alt boyutlarında, çevre duyarlılığı toplam puanlarında, toprak kirliliği, ekolojik denge, çevre konusundaki tartışmalara katılma alt boyutlarında anlamlı ve pozitif yönlü gelişim gözlendiği görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Yeşil, öğrenci, ekorekreasyon, çevre