Ankara Savunma ve Havacılık Sanayi Kümelenmesinde FirmalarınRekabet Kapasitesini Etkileyen Faktörler


ARMATLI KÖROĞLU B. , ÖZELÇİ ECERAL T.

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3 - 06 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri