Posterior Bölge Diş Çürüklerinin Stamp Tekniği Kullanılarak Restorasyonu – 2 Olgu Sunumu


Creative Commons License

Arslandaş Dinçtürk B., Kedici Alp C., Yazım A.

UTYAB, Elazığ, Turkey, 21 - 23 February 2022, vol.1, pp.55-56

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55-56
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

 

Giriş: Konservatif diş hekimliği, posterior ve anterior dişlerin dişlerin minimal invaziv bir şekilde rehabilitasyonu için çok çeşitli teknikler ve sistemler sunmaktadır. Direkt veya indirekt uygulanan rezin kompozit materyaller restoratif tedavilerin en iyi alternatifleri arasındadır. Konservatif restorasyonlarda biyomimetik diş hekimliği yaklaşımı son zamanlarda gündemdedir. Hem estetiği hem de fonksiyonu doğala en yakın şekilde taklit etmek için kullanılan biyomimetik tekniklerden biri de Stamp tekniğidir.

Amaç: Bu olgu sunumunda, çürük sebebiyle madde kaybına uğramış mandibular molar dişlere sahip iki hastaya, Stamp tekniği kullanılarak direkt kompozit rezin restorasyon uygulamaları sunulmaktadır.

Yöntem: İlk olguda, 24 yaşındaki kadın hasta 37 numaralı dişindeki çürük ve hassasiyet şikayetiyle; ikinci olguda ise 31 yaşındaki erkek hasta 46 numaralı dişindeki çürük sebebiyle Gazi Üniversitesi Restoratif Diş Tedavisi kliniğine başvurmuştur. Yapılan klinik ve radyolojik muayenede hastalarda okluzal çürükler tespit edilmiştir. Tedavi planlamasında ilgili dişlere Stamp tekniğiyle direkt kompozit rezin restorasyonlar yapılmasına karar verilmiştir. Hastaların ilgili dişlerinin okluzal bölgelerinden dişeti bariyeri ve akışkan kompozit kullanılarak ölçü alındıktan sonra rubber dam izolasyonu altında çürükler temizlenip, adeziv sistem (Adper Single Bond, 3M ESPE) uygulandı. Kompozit rezin (Filtek Ultimate, 3M ESPE) inkreamental olarak tabakalandı, son tabaka alınan ölçü ile şekillendirildi ve polimerize edildi, polisaj işlemleri uygulandı.

Sonuç: Okluzal ölçü kullanmanın, orijinal okluzal anatomi ve okluzyonun yeniden sağlanması, minimum bitirme ve cilalama ihtiyacı, polimerizasyon sırasında havayla temasın kesilmesi sayesinde optimal olarak polimerize edilmiş okluzal yüzeyin oluşturulması gibi avantajları bulunmaktadır. Polimerizasyonun optimize edilmesi restorasyonun uzun vadeli başarısını artırmaktadır. Posterior kompozit restorasyonlarda okluzal kontakt noktalarına ve kompozit restorasyon konturlarına dikkat edilmelidir. Diş yüzeylerinin doğal anatomisinin taklit edilmesi, hastanın tedaviye uyumunu artırmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Biyomimetik, Kompozit dental rezin, Stamp tekniği